Aspa Herrgård

En herrgård med anrik historia

I Askersund, Närke finns underbart vackra Aspa Herrgård. Tidigare har denna flotta herrgård också varit ett pappersbruk och mellan åren 1980-2014 bedrevs en hotellrörelse med restaurang och konferensutrymmen. Man finner Aspa Herrgård till väster om Vättern, precis vid stranden.

Aspa Herrgård har anor ända tillbaka till 1400-talet, men de stora uppförandena som gjorde att Aspa blev det pampiga gods det är än idag tillkom under 1600-talet.

Aspa Herrgård - asylboende

När hotellverksamheten på Aspa Herrgård lades ner vid årsskiftet 2014-2015 var det en del spekulationer kring vad som skulle bli av detta anrika, älskade gods. Idag bedrivs ett asylboende på Aspa Herrgård; hit kommer flyktingar från krigs- och katastrofdrabbade områden runt omkring i världen i väntan på sin framtid.

Det var i december 2014 som migrationsverket meddelade att Aspa Herrgård, efter att den föregående hotell- och restauragverksamheten gått i konkurs, nu ska göras om till ett asylboende för asylsökande personer. Som ägare för Aspa Herrgård står idag Amejac Fastigheter. Till en början försökte man bedriva en hotellverksamhet här, men det gick inte att få någon vinst i det konceptet och då beslutade man att ansöka om att få göra om godset till ett asylboende.

Det är en ljuvlig miljö asylsökarna får tillgång till, en högklassig upplevelse och ett förhoppningsvis gott första intryck av Sverige.

Det ska dock nämnas att omställningen av Aspa Herrgård från en älskad hotell- och restaurangverksamhet till ett asylboende inte mottogs med värme och kärlek från alla håll.

Mycket mer än bara inhysning

När man upprättar ett asylboende i lokaler som de på Aspa Herrgård så har man förmodligen höga ambitioner om vad man ska kunna erbjuda de som inhyses. Enligt Johan Svensson, som arbetar på Amejac Fastigheter, var ambitionerna höga från start, man erbjuder studiemöjligheter såväl som bekväma miljöer för att anpassa sig till det nya samhället.

Den gamla hemsidan

resa till

Genom denna länken så kan man fortfarande se den gamla hemsidan.